TIETOSUOJASELOSTE

– yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 2016-20-01

1. Rekisterinpitäjä Nimi
Printlanti Oy
Yhteystiedot
Neljäs Linja 1 A, 00530 HELSINKI
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi
Uku Presmann
Yhteystiedot
Neljäs Linja 1 A, 00530 HELSINKI, uku.presmann@printlanti.com
3. Rekisterin nimi Printlanti Oy markkinointi- ja uutiskirjerekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus Sähköpostilla tapahtuvan markkinointikirjeen, uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet Internet ja muut julkiset lähteet
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee emaileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja emaileri-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Printlanti Oy
Uku Presmann / uku.presmann@printlanti.com
Neljäs Linja 1 A, 00530 HELSINKI

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Korjauspyyntö osoitetaan:
Printlanti Oy
Uku Presmann / uku.presmann@printlanti.com
Neljäs Linja 1 A, 00530 HELSINKI

11. Muut mahdolliset oikeudet Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Printlanti Oy
Uku Presmann / uku.presmann@printlanti.com
Neljäs Linja 1 A, 00530 HELSINKI